Zagrebe atvyko Slovenka Nataša su moksleivių grupe. Tradiciškai kiekvienų mokslo metų pabaigoje jie vyksta vienos dienos kelionėje, o šiemet - pagrindinis Kroatijos miestas, kuriame jie dar nebuvo atėję. Jie tik vieną dieną pasilieka, bet planuoja jį naudoti gerai.